Motivacija

Tokom poslednjih 50 godina, srednja godišnja temperatura u Srbiji je porasla za oko 1,2°C, dok su se letnji meseci zagrejali i više od toga, oko 1,8°C. Uporedo sa zagrevanjem, svedoci smo češće pojave i većeg intenziteta ekstremnih vremenskih događaja, kao što su suše, toplotni talasi, intenzivne padavine i poplave.

Klimatske promene utiču na dinamiku fenofaza svih biljaka, povećavaju varijabilnost visine i kvaliteta prinosa, izazivaju sve češće štete i gubitke usled pojave kasnog prolećnog mraza, grada, visokih letnjih temperatura, suša, bolesti i štetočina.

Ekonomske štete i gubici nastali usled prirodnih nepogoda u Srbiji tokom poslednjih 20 godina procenjeni su na minimalni iznos od 7,5 milijardi EUR. Od ovog iznosa, više od 5 milijardi EUR su štete i gubici koji su se javili usled pojave suše. Samo jedna suša, 2012. godine, nanela je srpskoj poljoprivredi gubitke od oko 1,5 milijarde EUR. Ekstremne poplave iz 2014. godine napravile su ukupnu štetu koja je procenjena na oko 1,5 milijardi EUR, od čega 120 miliona EUR u sektoru poljoprivrede.

Meteorološke i klimatske informacije, kao što su osmatranja i kratkoročna vremenska prognoza, se uobičajeno koriste u poljoprivrednoj praksi. Međutim, kako bi se razvila poljoprivredna proizvodnja koja je otporna na klimatske promene, neophodno je da se raspolaže i relevantnim informacijama vezanim za vremenske prilike mesecima unapred. Poljoprivredni proizvođači uglavnom ne koriste dugoročne (sezonske) prognoze vremena pri planiranju svojih aktivnosti, najviše zbog toga što im nisu lako dostupne, imaju grubu prostornu rezoluciju, često su predstavljene na kompleksan način, i nisu napravljene namenski za poljoprivredu.

Kroz IAPS projekat želimo da premostimo raskorak između potreba proizvođača da unaprede i zaštite svoju proizvodnju od nepovoljnih vremenskih uslova i sposobnosti meteoroloških i klimatskih servisa da pruže pravovremenu i relevantnu informaciju.

Ciljevi

Osnovni cilj projekta je povećanje otpornosti biljne poljoprivredne proizvodnje u Srbiji na klimatske promene, i to kroz unapređenje razumevanja meteoroloških i klimatoloških informacija i njihove primene u dugoročnom planiranju aktivnosti poljoprivrednih proizvođača.

Kako bi se ispunio osnovni cilj projekta, neophodno je:

  • identifikovati rizike za biljnu proizvodnju u Srbiji koji su vezani za vremenske prilike, odrediti njihovu čestinu pojavljivanja i prostornu raspodelu

  • razviti integrisani sistem agro-meteoroloških prognoza (IAPS) pomoću kojeg će se vršiti regionalizacija dugoročne sezonske prognoze vremena i povezivanje sa modelima uticaja vremenskih prilika na biljke

  • razviti set specijalizovanih progonističkih produkata koji su jednostavni za razumevanje i upotrebu

  • edukovati poljoprivredne proizvođače i savetodavce o načinima za efikasnu upotrebu IAPS produkata u njihovim procesima planiranja i donošenja odluka pri organizaciji poljoprivredne proizvodnje.

Tim istraživača

Istraživački tim projekta je mali, ali izabran sa velikom pažnjom i izbalanciran između dve naučne oblasti – meteorologije i poljoprivrede.

Iako se naš tim sastoji od 5 mladih istraživača, oni imaju veliko iskustvo u numeričkom modeliranju atmosfere i klimatskog sistema, proceni uticaja i ranjivosti na klimatske promene, planiranju mera prilagođavanja na klimatske promene u poljoprivredi, modeliranju uticaja vremenskih prilika na biljke, planiranju navodnjavanja, vinogradarstvu, voćarstvu, organskoj proizvodnji, klonskoj selekciji, hibridizaciji i genetičkim resursima.

Posvećeni smo primeni nauke u cilju rešavanja problema sa kojima se susrećemo u praksi i stvaranju praktično upotrebljivih produkata.

Mirjam Vujadinović Mandić
Mirjam Vujadinović Mandić
doktor meteoroloških nauka
Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, vanredni profesor
Ana Vuković Vimić
Ana Vuković Vimić
doktor meteoroloških nauka
Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, vanredni profesor

Vladimir Đurđević
Vladimir Đurđević
doktor meteoroloških nauka
Univerzitet u Beogradu – Fizički fakultet, vanredni profesor

Zorica Ranković-Vasić
Zorica Ranković-Vasić
doktor biotehničkih nauka
Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, vanredni profesor
Marija Ćosić
Marija Ćosić
doktor biotehničkih nauka
Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, vanredni profesor
Dragan Nikolić
Dragan Nikolić
doktor biotehničkih nauka
Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, redovni profesor