Savetovanje

Sezonske prognoze vremena i prilagođavanje poljoprivredne proizvodnje na klimatske promene

Savetovanje „Sezonske prognoze vremena i prilagođavanje poljoprivredne proizvodnje na klimatske promene“ održano je 19.05.2022. na Poljoprivrednom fakultetu Univarziteta u Beogradu, pod pokroviteljstvom Fonda za nauku. Skupu je prisustvovalo oko 60 učesnika, istraživača, poljoprivrednih savetodavaca, poljoprivrednih proizvođača, predstavnika lokalne samouprave i javnih preduzeća.

Savetovanje su otvorili dekan Poljoprivrednog fakulteta, prof. dr Dušan Živković i akademik Fedor Mesinger.

U okviru sekcije uvodnih predavanja, MsC Danijela Božanić i prof. dr Aleksandar Jovović su govorili o zakonskoj regulativi u oblasti klimatskih promena i važnoj ulozi koju nuka ima u strateškom planiranju mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Prof. dr Mirjam Vujadinović je ukratko predstavila IAPS projekat, motivaciju i rezultate projekta vezane za procenu rizika od klimatskih promena u poljoprivredi. Prof. dr Vlade Zarić je prikazao kako mali poljoprivredni proizvođači vide klimatske promene i razumeju njihov uticaj na svoju delatnost, kao i načine na koji se prilagođvaju sve češćim vremenskim neprilikama. Prof. dr Ana Vuković Vimić predstavila je studiju o uticaju klimatskih promena na degradaciju zemljišta u Srbiji i skrenula pažnju na važnost održanja kvaliteta zemljišta kao prirodnog resursa koji je od velike važnosti za planiranje i sproveđenje mera adaptacije. O uticaju klimatskih promena na vodne resurse u Srbiji, kao i važnosti multisektoralnog pristupa u planiranju mera adaptacije koje podrazumevaju korišćenje voda govorila je prof. dr Marija Ćosić.

U okviru sekcije Mere prilagođavanja poljoprivredne proizvodnje, diskutovano je o najizraženijim uticajima klimatskih promena i mogućim merama prilagođavanjima u voćarstvu (prof. dr Dejan Đurović), vinogradarstvu (prof. dr Zorica Ranković-Vasić) i ratarstvu (prof. dr Željko Dolijanović), a posebno je skrenuta pažnja na izbor sorti (prof. dr Dragan Nikolić) i rejonizaciju poljoprivredne proizvodnje kao važne mere adaptacije.

Poslednja sekcija, Klimatski servisi u službi poljoprivrede, bila je okrenuta praktičnim alatima koji mogu biti korisni u dugoročnom planiranju poljoprivredne proizvodnje, a predstavljeni su web platforma digitalni klimatski atlas Srbije (prof. dr Vladimir Đurđević) i produkti sezonske prognoze vremena koji su razvijeni u okviru IAPS projekta (prof. dr Ana Vuković Vimić).

U toku pauza, učesnici su mogli da razgledaju rezultate istraživanja doktoranata Poljoprivrednog fakulteta, koji su bili predstavljeni na posterima.

Ovde možete preuzeti Zbornik apstrakata i prezentacije.

Publikacije

Radovi u časopisima

Vujadinović Mandić, M.; Vuković Vimić, A.; Ranković-Vasić, Z.; Đurović, D.; Ćosić, M.; Sotonica, D.; Nikolić, D.; Đurđević, V. Observed Changes in Climate Conditions and Weather-Related Risks in Fruit and Grape Production in Serbia. Atmosphere 2022, 13, 948. https://doi.org/10.3390/atmos13060948

Radovi sa konferencija

Vujadinović Mandić, M., Vuković Vimić, A., Ćosić, M., Ranković-Vasić, Z., Djurdjević, V., and Nikolić, D.: Supporting Long-Term Decision Making in Plant Production in Serbia, EGU General Assembly 2021, online, 19–30 Apr 2021, EGU21-2709

Ćosić M., Liopvac A., Vujadinović Mandić M., Ranković-Vasić Z., Vuković Vimić A., Pržić Z., Sotonica D.: Grapevine water requirements in different regions of Serbia, Proceedings of X International Symposium on Agricultural Sciences, 27-29 May, 2021 Trebinje, Bosnia and Herzegovina, pp. 60-68

Lipovac A., Nikolić D., Đurović D., Boškov Đ., Vujadinović Mandić M., Vuković Vimić A., Ćosić M.: Irrigation water requirements of fruit trees in the Central, West and South Serbia on a district scale, Book of Abstracts of X International Symposium on Agricultural Sciences, 27-29 May, 2021, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, pp. 74

Ćosić M., Lipovac A., Vujadinović Mandić M., Vuković Vimić A., Đurović D., Nikolić D.: Water requirements in traditional plum producing regions of Serbia, ISHS Acta Horticulturae 1322: XII International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology, 13-17 September 2021, Zlatibor, Serbia, pp. 209-213

Pržić Z., Dželetović Ž., Simić A., Marković N., Ranković-Vasić Z., Ćosić M., Niculescu M.: Influence of vineyard grass cover on technological characteristics of wine grape cultivars, Book of Proceedings of the XII International Agriculture Symposium AGROSYM 2021, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 7-10.10.2021, pp 313-318

Vujadinović Mandić M., Vuković Vimić A., Ranković-Vasić Z., Ćosić M., Đurovic D., Dolijanovic Ž., Simić A., Lipovac A., Životić Lj: Climate change risks in agricultural plant production of Serbia, EGU General Assembly 2022, May 2022, Vienna, Austria,

Mediji